Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023
- - - - - -
A+ R A-

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Γ! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝ. ΠΕΡ. 2015-16

.

Αρ.πρωτ: 743

Ημερ: 03/12/2015

 

Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε.

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΙΝΔΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 32200

ΤΗΛ:22620-25959 & 28689 ΦΑΞ:22620-25936

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΩΝ Γ! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

2015-16

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού Νόμου, του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και της ΕΣΚΑΣΕ, των Γενικών Προκηρύξεων της ΕΟΚ και της ΕΣΚΑΣΕ αγωνιστικής περιόδου 2015-16, καθώς και των κανονισμών παιδειάς,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Το πρωτάθλημα:  ΑΝΔΡΩΝ Γ! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

αγωνιστικής περιόδου 2015-16 με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ  1ον : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρωτάθλημα της Γ! Κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ της ΕΣΚΑΣΕ δικαιούνται συμμετοχής τα σωματεία:

 

Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ        Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ        Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

1.ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ

2.ΑΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

3.ΑΚ.ΣΧΗΜ.ΠΡΩΤΕΑΣ

4.ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

Ν ΦΩΚΙΔΑΣ

1.ΔΩΡΙΔΑ ΑΣ

2.ΑΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

1.ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ

2.ΚΥΜΑΙΚΟΣ

3.ΑΠΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

4.ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚ

5.ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚ

6.ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

7.ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΕΧ

8.ΑΓΣ ΛΙΜΝΗΣ

9.ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠ

10.ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

11.ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ

12.ΑΣΚ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ

1.ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ

2.ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧ

3.ΑΣ ΑΙΑΣ ΜΟΣΧΟΧΩΡ

4.ΓΣ ΑΝΑΓ/ΣΗ ΛΑΜ

5.ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝ

6.ΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ

7.ΑΣ ΜΟΥΤΑ

8.ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚλΕΙΑ

Ν. Ευρυτανίας

1.ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΑΚ

καθώς και όσα σωματεία έχουν γραφεί κανονικά στην ΕΟΚ και ΕΣΚΑΣΕ μέχρι την ημέρα προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ  2ον : ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων, πρέπει να βρίσκονται στην ΕΣΚΑΣΕ και στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

(ΠΙΝΔΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΤΑΧ ΘΥΡΙΔΑ 110 ΘΗΒΑ 322 00)το αργότερο μέχρι 31/12/15.

Σας επισυνάπτουμε το ειδικό έντυπο συμμετοχής  σας και αφού το συμπληρώσετε να σταλεί εμπρόθεσμα στην παραπάνω διεύθυνση της ΕΣΚΑΣΕ.

Η έναρξη του παραπάνω πρωταθλήματος  ορίζεται για την 23/1/16.  

Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΣΚΑΣΕ στις 4/1/16 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00.

Στην κλήρωση μπορούν να παρευρεθούν και οι εκπρόσωποι των σωματείων.

ΑΡΘΡΟ  3ον : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

   (βλέπε άρθρο 2ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ)

ΑΡΘΡΟ  4ον : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  ΓΗΠΕΔΑ - ΜΠΑΛΕΣ

Όσον αφορά τα γήπεδα βλέπε ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΚΑΣΕ.(άρθρο 3ο )

Οι αγώνες θα διεξάγονται κατά βάση μία φορά την εβδομάδα Σάββατο ή Κυριακή και εφ όσον παραστεί ανάγκη και άλλη ημέρα της εβδομάδος, για την έγκαιρη περάτωση του πρωταθλήματος.

Το σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη ώρα έναρξης τέλεσης του αγώνα στο γήπεδο, με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησης του.

Τα σωματεία θα δηλώσουν ως έδρα ένα κύριο και ένα δευτερεύον γήπεδο ως εφεδρικό

Υποχρέωση όλων των σωματείων είναι μαζί με την δήλωση συμμετοχής να στείλουν και βεβαίωση παραχώρησης  του γηπέδου όπου θα αγωνίζονται, από τον φορέα στον οποίο ανήκει το γήπεδο καθώς και την άδεια λειτουργίας των γηπέδων (κύριο και εφεδρικό).

Σε περίπτωση που αποκλειστεί γήπεδο λόγω τιμωρίας ή δεν είναι δυνατόν να τελεστεί αγώνας, ο αγώνας θα διεξαχθεί σε άλλο γήπεδο που θα ορισθεί από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΣΚΑΣΕ.

Οι ομάδες θα χωριστούν σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια και ανάλογα με τις συμμετοχές των σωματείων.

     Στην πρώτη φάση το πρωτάθλημα κάθε ομίλου θα διεξαχθεί κανονικά, ένας με όλους σε δύο γύρους. Ο τρόπος διεξαγωγής της δεύτερης  φάσης του πρωταθλήματος θα καθοριστεί με συμπληρωματική προκήρυξη μετά την διεξαγωγή της κλήρωσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 6ο της Γενικής Προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ  5ον :ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

     Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, όπως ισχύει σήμερα και του άρθρου 36 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ.

    

     ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλέπε  άρθρο 4ο Γεν προκήρυξης ΕΣΚΑΣΕ

( περί υποχρεωτικής συμμετοχής αθλητών γεννημένων το

1995 και νεότερων).

ΑΡΘΡΟ  6ον : ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

(βλέπε άρθρο 5ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ )

ΑΡΘΡΟ  7ον : ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΡΙΤΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

(βλέπε άρθρα 7ο και 10ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ)

ΑΡΘΡΟ  8ον : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

Για την αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 51 των κανονισμών της ΕΟΚ, εκτός και εάν αποφασίσει διαφορετικά η επιτροπή πρωταθλήματος της ΕΣΚΑΣΕ.

Οι αναβληθέντες αγώνες θα διεξάγονται το συντομότερο δυνατόν και σε ημερομηνία που θα καθορίζεται από την επιτροπή πρωταθλήματος της ΕΣΚΑΣΕ.

ΑΡΘΡΟ  9ον : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

(βλέπε άρθρο 8ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ )

ΑΡΘΡΟ  10ον : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

(βλέπε άρθρο 9ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ )

ΑΡΘΡΟ  11ον : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ

(βλέπε άρθρο 6ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ )

ΑΡΘΡΟ  12ον :ΑΔΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Η άδεια διεξαγωγής του αγώνα εκδίδεται από την Περιφέρεια Στερεάς σε γήπεδα που έχουν άδεια λειτουργίας, ύστερα από σχετική αίτηση του σωματείου.( άρθρο 3ο Γεν. Προκήρυξης)

ΑΡΘΡΟ  13ον : ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Τα έξοδα μετακίνησης σωματείων, διαιτητών, κριτών βαρύνουν τα σωματεία.  

ΑΡΘΡΟ  14ον : ΑΝΟΔΟΣ & ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

Α. ΑΝΟΔΟΣ

Από την Γ! Κατηγορία ΑΝΔΡΩΝ ανέρχονται στην Β! Κατηγορία τρία(3)σωματεία τα οποία θα καθοριστούν με συμπληρωματική προκήρυξη και ανάλογα με την διαμόρφωση των ομίλων.

Β. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

Δεν υποβιβάζεται κανένα σωματείο

ΑΡΘΡΟ  15ον : ΕΠΑΘΛΑ & ΒΡΑΒΕΙΑ

(βλέπε άρθρο 11ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ )

ΑΡΘΡΟ  16ον : ΓΕΝΙΚΑ

(βλέπε άρθρο 12ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ )

 

 

Attachments:
Download this file (eprag2015-16.pdf)eprag2015-16.pdf[ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔΡΩΝ Γ! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2015-16]117 kB

PARTNERS

 

EuroBasket Women 2025 (GREECE)