Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024
- - - - - -
A+ R A-

Τιμωρία προπονητή ΑΓΕΧΑΛΚΙΔΑΣ

Τιμωρείται, ο προπονητής του Συλλόγου σας κ. Γυφτονικολός Γεώργιος, με την ποινή στέρησης του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων του (διεύθυνση ομάδας, αλλαγές αθλητών κλπ), για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 42 § 1.β του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΟΚ.

Η έκτιση της ποινής θα πραγματοποιηθεί στην έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου 2023-2024.

                                                                                 

                                                                                                                                                                        14-7-2023

ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΑΡΗ ΘΗΒΑΣ)

Τιμωρείται ο Προπονητής του συλλόγου ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ κ. Γερμανός Σωτήρης με ποινή στέρησης του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων του (διεύθυνση ομάδας, αλλαγές αθλητών κ.λ.π. ) για δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με τα άρθρο 42 παρ. 1.β του πειθαρχικού κανονισμού της ΕΟΚ.
Η ποινή θα εκτιθεί από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2023-24.

ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΟΚΚΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑ)

Τιμωρείται ο Προπονητή του συλλόγου Α.Σ.Κ ΕΡΕΤΡΙΑ κ. Κόκκορης Γεώργιος με ποινή στέρησης του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων του (διεύθυνση ομάδας, αλλαγές αθλητών κ.λ.π.) για δεκα (10) ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με τα άρθρα 7 παρ. 8 & άρθρο 42 παρ. 1.β. των Κανονισμών της  ΕΟΚ).

Η έκτιση της ποινής αρχίζει στις 10/03/2023 και ισχυει μεχρι και 19/03/2023.

ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ)

Τιμωρείται ο Προπονητή του συλλόγου Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ κ. Κατσαγάνης Γεώργιος με ποινή στέρησης του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων του (διεύθυνση ομάδας, αλλαγές αθλητών κ.λ.π.) για δεκαπεντε (15) ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με τα άρθρα 7 παρ. 8 & άρθρο 42 παρ. 1.β. των Κανονισμών της  ΕΟΚ).

Η έκτιση της ποινής αρχίζει στις 10/03/2023 και ισχυει μεχρι και 24/03/2023.

ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΕΧ)

Τιμωρείται ο Προπονητή του συλλόγου ΑΓΕ ΧΑΚΛΚΙΔΑΣ κ. Βελισσαράκος Γεώργιος με ποινή στέρησης του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων του (διεύθυνση ομάδας, αλλαγές αθλητών κ.λ.π.) για είκοσι(20) ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με τα άρθρα 7 παρ. 8 & άρθρο 42 παρ. 1.β. των Κανονισμών της  ΕΟΚ).

ΤΙΜΩΡΙΑ Β' ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑ (ΚΑΤΕΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

Τιμωρείτε ο βοηθός προπονητή του σωματείου ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑ Σ ως εξής:
Α. Ο βοηθός προπονητή του συλλόγου κ. Κατέβας Γεώργιος με την ποινή της προσωρινής στέρησης
του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων του (διεύθυνση ομάδας, αλλαγές αθλητών κλπ) για
σαρανταπέντε (45) ημερολογιακές ημέρες (άρθρο 83 παρ.1.β των κανονισμών της ΕΟΚ)
 
Για τις ως άνω αποφάσεη  ελήφθησαν υπόψιν :
1. Τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα της 29-5-2022 ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ – ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ (ΑΝΔΡΩΝ Γ!)
2. Οι εκθέσεις των διαιτητών του ως άνω αγώνα.
3.  Η έγγραφη απολογία  του  κ. Κατέβα Γεώργιου .
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ποινή αρχίζει στις 10-6-2022, διακόπτεται κατά τη θερινή διακοπή των πρωταθλημάτων και
συνεχίζεται για το υπόλοιπο διάστημα από την ημερομηνία έναρξης των αγωνιστικών δραστηριοτήτων της
ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2022-23.
 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: 10/6/22

PARTNERS

 

EuroBasket Women 2025 (GREECE)