Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2023
- - - - - -
A+ R A-

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-17

 

                                 

Αρ.πρωτ: 134

Ημερ: 23/2/2017

 

Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε.

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΙΝΔΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00

ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936

e-mail:info@eskase-basket.gr

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

2016-17

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου 2725/99, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. καθώς και των Γενικών Προκηρύξεων των Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και της ΕΣΚΑΣΕ αγωνιστικής περιόδου 2016-2017 η ΕΣΚΑΣΕ προκηρύσσει τους αγώνες παμπαίδων και παγκορασίδων περιόδου 2016-17 με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ον : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στους αγώνες δικαιούνται συμμετοχής όλα τα σωματεία της ΕΣΚΑΣΕ. Επίσης μπορεί ένα σωματείο να συμμετέχει μέχρι και με δύο (2) ομάδες με όνομα πχ ΑΠΟΛΛΩΝ Α και ΑΠΟΛΛΩΝ Β

Στην περίπτωση αυτή μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής θα σταλεί στην ΕΣΚΑΣΕ κατάσταση με τα ονόματα των αθλητών που συμμετέχουν στην ομάδα Α και στην ομάδα Β του ίδιου σωματείου, χωρίς να επιτρέπονται αλλαγές μεταξύ των αθλητών των δύο ομάδων σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

ΑΡΘΡΟ 2ον : ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων, πρέπει να βρίσκονται στην ΕΣΚΑΣΕ και στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

(ΠΙΝΔΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΤΑΧ ΘΥΡΙΔΑ 110 ΘΗΒΑ 322 00 )το αργότερο μέχρι την 7/3/17 ημέρα Τρίτη.

Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΣΚΑΣΕ στις 13/3/17 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00

Η έναρξη των παραπάνω αγώνων ορίζεται στις 18/3/17  Στην κλήρωση μπορούν να παρευρεθούν οι εκπρόσωποι των σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 3ον : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ

     Υπενθυμίζεται στα γηπεδούχα σωματεία ότι είναι υπεύθυνα για την υποχρεωτική παρουσία ιατρού κατά την διάρκεια των αγώνων με δική τους μέριμνα, καθώς και για πλήρες φαρμακείο.

     Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων σωματείων καθορίζονται με τις διατάξεις των κανονισμών της ΕΟΚ.

     Σε περίπτωση μη καθόδου στον αγωνιστικό χώρο κάποιου σωματείου χωρίς να ειδοποιηθεί εγγράφως η Ένωση τουλάχιστον 48 ώρες πριν την τέλεση του αγώνα, το σωματείο θα επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα του αγώνα.

Το γηπεδούχο σωματείο οφείλει να έχει τοποθετήσει τραπέζι για την γραμματεία του αγώνα, στο οποίο να βρίσκονται φύλλο αγώνα, τα χρονόμετρα ( όπου δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά)και γενικά όσα όργανα προβλέπονται από τους κανονισμούς παιδειάς.

ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

     Στο τουρνουά αγοριών θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά μπάλες Νο 7. Στο τουρνουά κοριτσιών θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά μπάλες Νο 6.

     Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν στην φιλοξενούμενη ομάδα για τις ανάγκες της προθέρμανσης των αθλητών/τριων με (4) τουλάχιστον μπάλες όμοιες με αυτή του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 4ον : ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Τα γήπεδα που δηλώνονται από τα σωματεία να χρησιμοποιηθούν για τους αγώνες θα πρέπει να έχουν χαρακτηριστεί κατάλληλα και να τους έχει παραχωρηθεί η σχετική άδεια λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 5ον :ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

Στο τουρνουά δικαιούνται συμμετοχής αθλητές-τριες που είναι γεννηθέντες-θείσες μόνο τα έτη 2003, 2004 και 2005 εφόσον έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας της ΕΟΚ και είναι κατάλληλα θεωρημένο από ιατρό.

Σε περίπτωση συμμετοχής αθλητή/τριας μεγαλύτερης ηλικίας το σωματείο θα μηδενίζεται αυτεπάγγελτα από την ΕΣΚΑΣΕ.

ΑΡΘΡΟ 6ον : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Οι αγώνες θα διεξάγονται μία φορά την εβδομάδα Σάββατο ή Κυριακή και εφ όσον παραστεί ανάγκη και άλλη ημέρα της εβδομάδος και κατά κανόνα από ώρες 10.00 έως 14.00.

Για την 1η φάση οι ομάδες θα χωριστούν σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια ,και οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο γύρους για κάθε όμιλο. Για την 2η φάση θα ενημερωθείτε με συμπληρωματική προκήρυξη

Το σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη ώρα έναρξης τέλεσης του αγώνα στο γήπεδο, με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησης του.

Οι κανονισμοί είναι ίδιοι με τους κανονισμούς της ΕΟΚ με κάποια ελαστικότητα, διότι ο χαρακτήρας αυτών των αγώνων είναι καθαρά αναπτυξιακός. Οι διαφοροποιήσεις στον κανονισμό θα είναι οι παρακάτω:

   α)Δεν επιτρέπεται σε ομάδα να εφαρμόζει κάθε μορφής άμυνας ζώνης και “zonepress” με παγίδες, καθώς και οποιαδήποτε παραλλαγή της, διότι αυτό δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς του τουρνουά. Σε περίπτωση που ο διαιτητής αντιληφθεί άμυνα ζώνης κάνει αρχικά παρατήρηση και εάν αυτό συνεχιστεί τιμωρεί τον προπονητή με τεχνική ποινή. Επιτρέπεται μόνο η άμυνα mantoman.

   β) Ο προπονητής είναι ο καθοδηγητής της ομάδος, δίνει συμβουλές στους παίκτες με έναν τρόπο ήρεμο, βοηθητικό και φιλικό, από την άκρη του αγωνιστικού χώρου και είναι υπεύθυνος για την αντικατάσταση των παικτών.

   γ) Η διάρκεια κάθε αγώνα είναι τέσσερα (4) 8/λεπτα, καθαρού χρόνου. Στο Φ.Α. γράφονται δύο(2)8/λεπτα ανά ημίχρονο (1ο,2ο 8/λεπτο στο Α' Ημίχρονο και 3ο,4ο 8/λεπτο στο Β' Ημίχρονο) με υποχρεωτική διακοπή 2 λεπτών μεταξύ τους. Η διάρκεια της ανάπαυλας ημιχρόνου είναι 15 λεπτά. Σε κάθε 8/λεπτο μπορεί να δοθεί ένα (1) ΤΙΜΕ OUT για κάθε ομάδα.

     Κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει μέχρι (12)αθλητές-τριες. Ο ελάχιστος αριθμός αθλητών/τριων που επιτρέπεται να δηλώσει και να χρησιμοποιήσει το σωματείο είναι (10).

     Σε περίπτωση που μία από τις δύο ομάδες δηλώσει δέκα (10) αθλητές–τριες μόνον, τότε και η αντίπαλος ομάδα μπορεί εάν επιθυμεί να αγωνισθεί και αυτή με δέκα (10) αθλητές-τριες (ανεξάρτητα αν έχει δηλώσει δώδεκα (12).

     Εάν κάποια ομάδα ¨κατεβάσει¨ και χρησιμοποιήσει στον αγώνα λιγότερους από (10) αθλητές/τριες ο αγώνας διεξάγεται κανονικά αλλά η ομάδα θα μηδενίζεται από την ΕΣΚΑΣΕ.

Ο διαιτητής του αγώνα υποχρεούται να κάνει τις σχετικές παρατηρήσεις του στο φύλλο αγώνα μετά τη λήξη του.

     Ο προπονητής υποχρεούται να χρησιμοποιήσει όλους τους αθλητές-τριες που θα δηλώσει (ελάχιστος αριθμός 10) τουλάχιστον για ένα 8/λεπτο (διαφορετικές πεντάδες στο 1ο και 2ο 8/λεπτο και τους υπόλοιπους αθλητές -τριες στο 3ο 8/λεπτο).

   Η παράταση ή οι παρατάσεις θα διαρκούν τρία (3) λεπτά χωρίς TIME OUT.

ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

    Στο φύλλο αγώνα, δίπλα από το ονοματεπώνυμο του αθλητή θα πρέπει να αναγράφεται και η ηλικία του (πχ΄ 03,04,05.)

    Στο φύλλο αγώνα στην στήλη όπου σημειώνονται οι συμμετοχές των παικτών δεν θα τίθεται το σύμβολο (Χ) αλλά δύο αριθμοί που θα δείχνουν την συμμετοχή του αθλητή στα αντίστοιχα οκτάλεπτα. Παράδειγμα ένας αθλητής αγωνίζεται στο 1ο και 3ο οκτάλεπτο στην στήλη της συμμετοχής θα σημειωθούν οι αριθμοί (1,3).

ΑΡΘΡΟ 7ον : ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

     Θα ορίζονται από την ΕΣΚΑΣΕ ένας ή δύο διαιτητές σε κάθε αγώνα καθώς και ένας κριτής. Οι υπόλοιποι κριτές θα ορίζονται από το γηπεδούχο σωματείο. Τα έξοδα διαιτησίας και κριτών βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο , τα οποία θα καταβάλλονται πριν την έναρξη του αγώνα. Για τον προσδιορισμό των εξόδων διαιτησίας θα σας ενημερώνουμε έγκαιρα από το site της ΕΣΚΑΣΕ.

     Σε περίπτωση μη προσέλευσης διαιτητή ή κριτή στον αγώνα, ο αγώνας θα διεξάγεται με ευθύνη των ομάδων οι οποίες από κοινού θα ορίζουν τους συντελεστές του αγώνα που δεν προσήλθαν.

ΑΡΘΡΟ 8ον : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Λόγω του προαναφερόμενου χαρακτήρα των αγώνων δεν θα γίνονται δεκτές ενστάσεις για κακή εφαρμογή κανονισμών από την διαιτησία.

ΑΡΘΡΟ 9ον : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τα σωματεία, οι διοικητικοί παράγοντες οι αθλητές/τριες καθώς και οι προπονητές – κώουτς υπόκεινται σε κυρώσεις που προβλέπονται από τους κανονισμούς της ΕΟΚ.

ΑΡΘΡΟ 10ον : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

     Για την βαθμολογία των σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 των κανονισμών της ΕΟΚ.

     Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 σε συνδυασμό με το άρθρο 46 των κανονισμών της ΕΟΚ

Σχετικά με τις βραβεύσεις θα ενημερωθείτε με συμπληρωματική προκήρυξη

ΑΡΘΡΟ 11ον :ΑΔΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Η άδεια διεξαγωγής του αγώνα εκδίδεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος ύστερα από σχετική αίτηση εκ μέρους του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 12ον : ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν τα ίδια τα σωματεία.

ΑΡΘΡΟ 13ον : ΓΕΝΙΚΑ

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία ότι οι αγώνες αυτοί έχουν καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα, διεξάγονται κυρίως για την χαρά της συμμετοχής και για να αγαπήσουν τα νεαρά παιδιά ακόμα περισσότερο το άθλημα.

Ζητούμε την κατανόηση και την συνεργασία όλων των παραγόντων σε αυτή την γιορτή του μπάσκετ.

Για οτιδήποτε δεν προβλέπει η παρούσα προκήρυξη και οι κανονισμοί της ΕΟΚ, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση αποφασίζει το ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ

  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-17

 

Προς την ΕΣΚΑΣΕ

θίσβης 2 Θήβα ΤΘ 110

Σας γνωρίζουμε ότι δηλώνουμε συμμετοχή στο τουρνουά ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ αποδεχόμενοι ανεπιφύλακτα τους κανονισμούς της ΕΟΚ και τις διατάξεις της ΓΕΝΙΚΗΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ της ΕΣΚΑΣΕ ΠΕΡΙΌΔΟΥ 2016-17.

 

Παραθέτουμε τα στοιχεία συμμετοχής μας.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ………………………………………………………………………………………

ΕΔΡΑ …………………………….ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………………………………………………………

ΤΗΛ ………….……………………. ΤΚ ……………………ΠΟΛΗ…………………………………………..

ΓΗΠΕΔΟ …………………………………………………………………………………ΤΗΛ…………………………

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤ……………………………………………………………………………………………………………….

ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ

ΦΑΝΕΛΛΑ

Α)
Β)

ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ

Α)
Β)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ονομ/νυμο         σφραγίδα           ονομ/νυμο

υπογραφη          Σωματειου           υπογραφή              

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα δήλωση συμμετοχής να έχει φθάσει στα γραφεία της ΕΣΚΑΣΕ έως την 7/3/2017 στη διεύθυνση:

 

 

ΕΣΚΑΣΕ - ΘΙΣΒΗΣ 2 - ΤΘ 110 - ΘΗΒΑ 32200

Φαξ: 22620 25936   email:info@eskase-basket.gr

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-17

 

Προς την ΕΣΚΑΣΕ

θίσβης 2 Θήβα ΤΘ 110

Σας γνωρίζουμε ότι δηλώνουμε συμμετοχή στο τουρνουά ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ αποδεχόμενοι ανεπιφύλακτα τους κανονισμούς της ΕΟΚ και τις διατάξεις της ΓΕΝΙΚΗΣ και ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ της ΕΣΚΑΣΕ ΠΕΡΙΌΔΟΥ 2016-17.

 

Παραθέτουμε τα στοιχεία συμμετοχής μας.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ………………………………………………………………………………………

ΕΔΡΑ …………………………….ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………………………………………………………

ΤΗΛ ………….……………………. ΤΚ ……………………ΠΟΛΗ…………………………………………..

ΓΗΠΕΔΟ …………………………………………………………………………………ΤΗΛ…………………………

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤ……………………………………………………………………………………………………………….

ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ

ΦΑΝΕΛΛΑ

Α)
Β)

ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ

Α)
Β)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ονομ/νυμο         σφραγίδα           ονομ/νυμο

υπογραφη          Σωματειου          υπογραφή              

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα δήλωση συμμετοχής να έχει φθάσει στα γραφεία της ΕΣΚΑΣΕ έως την 7/3/2017 στη διεύθυνση:

 

ΕΣΚΑΣΕ - ΘΙΣΒΗΣ 2 - ΤΘ 110 - ΘΗΒΑ 32200

Φαξ: 22620 25936   email:info@eskase-basket.gr

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (PPPPK.pdf)PPPPK.pdf[ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-17]163 kB

 

errea logo