Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2023
- - - - - -
A+ R A-

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

                                                                                                                                                                  Αρθ.Πρωτ:   909                                                                                                                       

                                                                                                               Ημερ 22/11/2018

Προς

Ενδιαφερόμενα Σωματεία Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε

Θέμα : Επιλογή Ταλαντούχων Αθλητών- Αθλητριών

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ε.Ο.Κ θα πραγματοποιηθούν

προπονήσεις επιλογής Κοριτσιών(γεννηθέντα τα έτη 2004,2005 και 2006 ) και Αγοριών (γεννηθέντα τα

έτη2005 και 2006) της ΕΣΚΑΣΕ, από τους υπεύθυνους προπονητές της ΄Ένωσης κ. Μιχαήλ Παναγιώτη

και κ. Κουβαρά Αργύρη σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ
Δευτέρα 26/11/2018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

ΜΠΟΥΚΑΛΗ

(ΛΑΜΙΑ)

16:00-17:30 (ΑΓΟΡΙΑ)

 

17:30-19:00 (ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

 

Τετάρτη 28/11/2018

 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ

17:00-18:00 (ΑΓΟΡΙΑ)

 

18:00-19:00 (ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 

Δευτέρα

3/12/2018

Κ..Γ ΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Μ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ

( ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

16:00-17:30 (ΑΓΟΡΙΑ)

 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ

17:30-19:00 (ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

 

 

      

Το κάθε σωματείο μπορεί να στείλει έως τρεις αθλητές και εως τρεις αθλήτριες.

Το κάθε σωματείο ή και αθλητής /–τρια επιλέγει τον τόπο και την ημέρα προπόνησης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Καλούνται τα σωματεία να ενημερώσουν σχετικά τους προπονητές και τους αθλητές/- τριες.

Οι μετακινήσεις θα γίνουν με μέριμνα και ευθύνη των σωματείων.